facebook

ZŁÓŻ ZAPYTANIE


O kredyt dla twojej firmy.
Kontakt z nami ułatwi zamieszczony poniżej formularz.


Imię i nazwisko (nazwa firmy)

Kontakt:

telefon:

fax:

email:

Treść zapytania
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.


Król Kredyty
siedziba firmy
45-056 Opole
ul.Ozimska 42
•tel.: 0 800-889-995
•tel.: (0)22 389-63-01

• kredyty•krolkredyty.pl

kredyty gotówkowe
•gsm: (0) 600-231-869

•tel/fax: (0)77 442-51-70
•tel/fax: (0)77 442-76-36


kredyty hipoteczne
•gsm: (0) 600-231-869

•tel/fax: (0)77 442-53-00
•tel/fax: (0)77 442-76-37


Pobierz zaświadczenie o zarobkach

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM NA OŚWIADCZENIE – najprościej na oświadczenie.


DLA FIRM KREDYT GOTÓWKOWY DO 16000 ZŁ NA OŚWIADCZENIE

Podstawowe cechy kredytu:

 • Okres spłaty do 36miesięcy
 • Działalność gospodarcza prowadzona minimum 12 miesięcy
 • Kredyt bez badania zdolności kredytowej
 • Bardzo szybka decyzja kredytowa

DLA WYBRANYCH BRANŻ KREDYT GOTOWKOWY DO 200000 ZŁ NA OŚWIADCZENIE

Dotyczy: lekarzy, weterynarzy, architektów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, geodetów, właścicieli NZOZ, komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz tłumaczy przysięgłych

 • Okres spłaty do 96 miesięcy
 • Działalność gospodarcza prowadzona minimum 12 miesięcy
 • Kredyt bez badania zdolności kredytowej
 • Bardzo szybka decyzja kredytowa

Kredyt gotówkowy na oświadczenie mogą uzyskać tylko przedsiębiorcy którzy idealnie obsługują inne swoje zobowiązania kredytowe, wymagane jest aby działalność gospodarcza była prowadzona minimum 12 miesięcy. Udzielamy tylko i wyłącznie kredytów bankowych, jest to wyjątkowa oferta i każdy kredytobiorca jest standardowo sprawdzany w bazach międzybankowych. Każdy przedsiębiorca oświadcza swój dochód i nie musi pokazywać żadnych dokumentów dochodowych. Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem złóż proste zapytanie lub pełny wniosek, poniżej.


DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE O DOCHODACH DO 10000 ZŁ

Podstawowe cechy kredytu:

 • Okres spłaty do 36 miesięcy
 • Zatrudnienie od co najmniej 3 miesięcy
 • Bardzo szybka decyzja kredytowa

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM, ZDOLNOŚĆ LICZONA NA PODSTAWIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2011ZŁ

Podstawowe cechy kredytu:

 • Maksymalna kwota kredytu 30000zł
 • Działalność prowadzona co najmniej 12 miesięcy
 • Bardzo szybka decyzja i wypłata kredytu

KREDYT GOTÓWKOWY NIE JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB ZE ZŁĄ HISTORIĄ KREDYTOWĄ

Dla osób zatrudnionych w sektorach uprzywilejowanych jest dostępny kredyt na oświadczenie do 60 000.


 ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET 


SEKTORY UPRZYWILEJOWANE:

SŁUŻBA ZDROWIA

 • Szpitale
 • Akademie medyczne (również kliniki)
 • Przychodnie (publiczne i niepubliczne) oraz wszelkiego rodzaju poradnie
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Indywidualne praktyki lekarskie i stomatologiczne
 • Laboratoria medyczne (sanepid)
 • Stacje krwiodawstwa
 • Sanatoria
 • Zakłady rehabilitacji i terapeutyczne
 • Zakłady RTG
 • Stacje Pogotowia Ratunkowego
 • Pracownie Tomografii Komputerowej
 • Instytuty Medyczne np. Matki i Dziecka
 • Okręgowe Komisje Lekarskie
 • Hospicja

EDUKACJA

 • Szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne (również prywatne, społeczne)
 • Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, Collegia
 • Żłobki i przedszkola (również prywatne)
 • Instytuty naukowe
 • Bufety i stołówki studenckie (nie dotyczy prywatnych, w ajencji)
 • Kolegia nauczycielskie
 • Domy studenckie
 • Internaty
 • Domy dziecka
 • Szkoły przygotowujące do zawodu (PZ)
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze (OHP)
 • Zakłady resocjalizacji (tzw. Poprawczak)
 • Warsztaty zawodowe (szkolne)
 • Biblioteki i czytelnie (wyłącznie przy szkołach lub uczelniach)
 • Uniwersytety teologiczne
 • Polska Akademia Nauk
 • Nauczyciele, którym zaświadczenia wystawiają np. Urzędy Gminy
 • Kuratoria oświaty
 • Poradnie zawodowe
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i młodzieży

ADMINISTRACJA I URZĘDY

 • Sądy, prokuratura, komornicy
 • Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowe
 • Urzędy Miast i Gmin oraz jednostki im podlegające (np. Miejski Zakład Dróg i Zieleni)
 • Starostwa Powiatowe oraz jednostki im podlegające
 • Inspekcje Państwowe
 • Urzędy Miar
 • Urzędy Stanu Cywilnego
 • Urzędy Morskie
 • Poczta Polska
 • Urzędy Pracy
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Główny Urząd Statystyczny, Urząd statystyczy
 • Straż Miejska
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Urząd Ochrony Państwa
 • Ministerstwa, Sejm, Senat
 • Urząd Marszałkowski
 • Agencje państwowe (Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rezerw Materiałowych, Rozwoju Komunalnego, Rynku Rolnego, Techniki i technologii, Własności Rolnej Skarbu Państwa)
 • Ambasady i konsulaty
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • KRUS
 • TP S.A.

KOŚCIÓŁ

 • Osoby duchowne

WODA/PRĄD/GAZ

 • Zakład Energetyki
 • Pogotowia Energetyczne, Wodne, Gazowe
 • Elektrownie
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji
 • Zakłady Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej

KULTURA I SZTUKA

 • Teatry
 • Kina
 • Muzea
 • Opery
 • Filharmonie
 • Galerie
 • Ośrodki Kulturalne (np. Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury)
 • Biblioteki miejskie i czytelnie
 • Radio i TV
 • Wydawnictwa

WOJSKO

 • Żandarmeria Wojskowa
 • Wojskowa Komisja Uzupełnień
 • Szpitale Wojskowe
 • Kasyna Wojskowe
 • Woskowe Ośrodki Wypoczynkowe
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne
 • Jednostki Wojskowe
 • Wojskowa Służba Zdrowia
 • Woskowe Centrum Szkolenia (Sił Powietrznych, Sił lądowych, Na potrzeby Sił Pokojowych, Szkoła Podoficerska, Szkolenia kondycyjnego, Ośrodek Szkolenia Kierowców)
 • Wojskowa Prokuratura Okręgowa
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Wojskowa Administracja Koszar
 • Sztab Wojskowy
 • Centralna Składnica Marynarki Wojennej
 • Baza Materiałowo-Techniczna
 • Centralny Węzeł Łączności
 • Wojskowe Biuro Emerytalne

POLICJA

 • Policja – Komenda Główna Policji, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Polcji
 • Ośrodki Szkoleniowe policji (Szkoła Podoficerska)
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

STRAŻ POŻARNA

 • Straż pożarna(zawodowa)
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej

POZOSTAŁE SŁUŻBY MUNDUROWE:

 • Służby więzienne – Areszt Śledczy
 • Zakłady Karne
 • Biuro Emerytalne Służby Więzienne
 • Straż Graniczna (Centralny Ośrodek Straży Granicznej)
 • Lotnictwo wokskowe
 • Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
 • Urzędy Celne

JEŻELI NALEŻYSZ DO JEDNEJ Z WYMIENIONYCH GRUP UPRZYWILEJOWANYCH MOŻESZ OTRZYMAĆ TWOJĄ GOTÓWKĘ NA OŚWIADCZENIE DO 60 000
 ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET 


Po złożeniu wniosku doradca kredytowy skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.Start